نفرات برتر نوبت اول

معرفی نفرات برتر امتحانات نوبت اول دبیرستان عطارد علم

/learn-11

پس از برگزاری امتحانات آنلاین نوبت اول و تلاش دانش آموزان برای کسب نمرات ممتاز با ارزیابی مسئول آموزش و مشاورین پایه مدرسه؛ نفرات برتر هر پایه مشخص گردید. با صدور و تحویل کارنامه های نوبت اول، دانش آموزان دبیرستان عطارد علم از نتیجه تلاش خود در طی نیم سال تحصیلی مطلع شدند.