نقش درس ریاضی در کنکور

اهمیت درس ریاضی در کنکور ریاضی و تجربی

/learn-36

آقای محمد ناهید دبیر درس ریاضی متوسطه اول و دوم در دبیرستان عطارد از نقش و اهمیت درس ریاضی در کنکور تجربی و ریاضی می گوید. این درس جزء دروس شتاب دهنده و رتبه ساز کنکور است، با بالا بردن درصد ریاضی می توان از بسیاری از رقبا در کنکور پیشی گرفت.