آقای محمد ناهید دبیر درس ریاضی متوسطه اول و دوم در دبیرستان عطارد از نقش و اهمیت درس ریاضی در کنکور تجربی و ریاضی می گوید. این درس جزء دروس شتاب دهنده و رتبه ساز کنکور است، با بالا بردن درصد این درس می توان از بسیاری از رقبا پیشی گرفت.

توجه شما را به صحبت های دبیر با سابقه درس ریاضی آقای محمد ناهید در این ویدئو جلب می نماییم: