نهم

آزمون ورودی پایه نهم به دهم برگزار شد

/post-343

 یک از مهمترین روزهای دانش آموزان پایه نهم، روز آزمون ورودی به دوره دوم و کلاس دهم می باشد.