💫💫💫💫 یک از مهمترین روزهای
دانش آموزان پایه نهم، روز #آزمون ورودی به دوره #دوم و کلاس #دهم می باشد. دانش آموزان سخت کوش پایه نهم با چندین ماه تلاش و مطالعه و تمرین، امروز آماده ی زور آزمایی برای کسب #مجوز ورود به پایه دهم هستند و امروز عطاردی های نهم  با قدرت تمام #برای آینده ای روشن تر #تلاش می کنند.

با آرزوی موفقیت و تندرستی برای همه شما عزیزان.