هفت سین

چرا سفره هفت سین؟

/post-94

در آیین‌هاى باستانى ایران براى هر جشن «خوانی یا سفره ای » گسترده مى‌شد که داراى انواع خوراکى‌ها بود. سفره نوروزى «هفت سین» نام داشت و مى‌بایست از بقیه سفره ها رنگین تر باشد. مجید شهرآبادی دبیر ادبیات توضیحاتی را در این رابطه ارائه می دهد.