در آیین‌هاى باستانى ایران براى هر جشن «خوانی یا سفره ای » گسترده مى‌شد که داراى انواع خوراکى‌ها بود. سفره نوروزى «هفت سین» نام داشت و مى‌بایست از بقیه سفره ها رنگین تر باشد.مجید شهرآبادی دبیر ادبیات توضیحاتی را در این رابطه ارائه می دهد.

توجه شما را به دیدن این ویدئو جلب می نماییم: