هنرکده تخصصی عطارد

کانون فرهنگی و هنری دبیرستان عطارد

/learn-57

دوازده رشته فرهنگی و هنری بصورت تخصصی توسط مربیان مجرب و حرفه ای در دبیرستان عطارد علم آموزش داده می شود. دانش آموزان ضمن آموزش و یادگیری رشته های متنوع، در جشنواره های مختلف آموزش و پرورش شرکت داده می شوند.