دوازده رشته فرهنگی و هنری بصورت تخصصی توسط مربیان مجرب و حرفه ای در دبیرستان عطارد علم آموزش داده می شود. دانش آموزان ضمن آموزش و یادگیری رشته های متنوع، در جشنواره های مختلف آموزش و پرورش شرکت خواهند کرد.

تولیدات و اثرات دانش آموزان در نمایشگاه دائمی هنری عطارد به نمایش گذاشته می شود. رشته هایی چون؛ کاشی‌کاری، کار روی چوب، معرق و صنایع دستی، نقاشی تخصصی و شاخه‌های مختلف هنرهای تجسمی، نقد فیلم و سینما و کارگاه ساخت فیلم‌کوتاه، تئاتر و هنرهای نمایشی، سرود و ... در کانون فرهنگی و هنری دبیرستان عطارد علم آموزش داده می شود.