هنری

دانش آموزان تلاشگر عطارد در اردوی اُپارک شرکت نمودند

/post-335

دانش آموزان منتخب در رشته های مختلف فرهنگی هنری،ادبی و ورزشی همچنین تیم منتخب نانو در روز سه شنبه ۲۱ آذر ماه به همراه ۶ نفر از پرسنل عطارد راهی اردوی پرهیجان اُپارک شدند.


جشنواره فرهنگی - هنری - ورزشی بهترین تابستان من

/my-summer

موضوعات جشنواره تابستانی دبیرستان عطارد : هنرهای آوایی ، هنرهای نمایشی ، ادبی ، ورزشی