این جشنواره با هدف شناخت تفاوت های فردی و استعداد یابی برگزار می شود. شرکت در این جشنواره برای عموم دانش آموزان شهر تهران ممکن می باشد.

دانش آموزن عزیز اگر استعداد یا خلاقیتی دارید که در عناوین ذکر شده نیست؛ نیز می توانید برای ما ارسال کنید، در صورت تایید در جشنواره شرکت داده خواهد شد.

جهت ارسال آثار و ثبت نام با شماره 09197108627 آقای محمد رستمی دبیر جشنواره تماس حاصل فرمایید.

هنرهای آوایی، نوازندگی و خوانندگی - داور: آقای صادق هوشنگ نژاد

هنرهای نمایشی، شاهنامه خوانی و استند آپ - داور: آقای حسام افسری

ادبی و داستان نویسی - داور: آقای مجید شهرآبادی

ورزشی - داور: آقای محمد مقصودی