ورزش حرفه ای

ز ورزش میاسای و کوشنده باش

/learn-46

عقل سالم در بدن سالم است و لازمه سلامتی ورزش است. ایجاد انگیزه در دانش آموزان و جهت دهی به انرژی بالای نوجوانی برای ورزش با استفاده از دبیران و مربیان حرفه ای نوید آینده ای درخشان را خواهد داد. به همین جهت زنگ های ورزش در عطارد علم بصورت کاملاً تخصصی برگزار می شود.