ورزش حرفه ای

زنگ ورزش دبیرستان عطارد بصورت حرفه ای در سالن های ورزشی برگزار می گردد.

/post-222

با حضوری شدن کلاس های درس، با توجه به دیدگاه و نگرش دبیرستان عطارد به ورزش و پرورش استعداد، طبق برنامه ریزی های قبلی، زنگ های ورزش عطارد علم در سالن های ورزشی بصورت حرفه ای برگزار می گردد. امروز اولین جلسه حضوری زنگ ورزش در سالن های ورزشی مجتمع آفتاب برگزار گردید.


ز ورزش میاسای و کوشنده باش

/learn-46

عقل سالم در بدن سالم است و لازمه سلامتی ورزش است. ایجاد انگیزه در دانش آموزان و جهت دهی به انرژی بالای نوجوانی برای ورزش با استفاده از دبیران و مربیان حرفه ای نوید آینده ای درخشان را خواهد داد. به همین جهت زنگ های ورزش در عطارد علم بصورت کاملاً تخصصی برگزار می شود.