ورزش و نشاط

برگزاری المپیاد ورزشی عطارد علم

/post-89

با رعایت پروتکل های بهداشتی و حضور پر شور دانش آموزان عطاردی در سه پایه هفتم، هشتم و نهم؛ المپیاد ورزشی برگزار گردید و دانش آموزان در عنوان های مفرح و ورزشی به رقابت پرداختند. ایجاد نشاط و شادابی از اولویت های تیم مدیریتی و آموزشی دبیرستان عطارد می باشد.