با رعایت پروتکل های بهداشتی و حضور پر شور دانش آموزان عطاردی در سه پایه هفتم، هشتم و نهم؛ المپیاد ورزشی برگزار گردید و دانش آموزان در عنوان های مفرح و ورزشی به رقابت پرداختند. ایجاد نشاط و شادابی از اولویت های تیم مدیریتی و آموزشی دبیرستان عطارد می باشد.

دانش آموزان در رشته های تنیس روی میز، فوتبال دستی، شطرنج، روپایی با توپ، دارت، PS4 و چندین عنوان مفرح دیگر باهم به رقابت دوستانه پرداختند.

تصاویری از المپیاد ورزشی را می توانید در ادامه مشاهده نمایید: