پایه دوازدهم کنکوری

دوازدهمی‌ها عطارد در پنج آزمونِ جامع دوره تابستانی شرکت خواهند کرد

/learn-93

دانش‌آموزان پایه‌ی دوازدهم عطارد، در دوره تابستانی با آزمون های جامع محک میخورند. دوازدهمی‌های عطارد که با قدرت در حال آماده شدن برای شرکت در کنکور سراسری هستند، در طول تابستان در پنج آزمون جامع شرکت خواهند کرد.