دانش‌آموزان پایه‌ی دوازدهم عطارد، در دوره تابستانی با آزمون های جامع محک میخورند. دوازدهمی‌های عطارد که با قدرت در حال آماده شدن برای شرکت در کنکور سراسری هستند، در طول تابستان در پنج آزمون جامع شرکت خواهند کرد.
جناب آقای ناهید، مشاور پایه‌ی دوازدهم، در حاشیه‌ی برگزاری اولین آزمون جامع گفت: برای ما تحلیل این آزمون‌ها به اندازه‌ی شرکت در آنها اهمیت دارد؛ پسرهای دوازدهمی‌ِ ما نه تنها بعد از آزمون نتایج و پاسخ‌نامه‌ها را با دقت تحلیل خواهند کرد، بلکه اندکی بعد از آزمون در یک کوییز شرکت می‌کنند که سؤالاتش تماماً مانند آزمون پیشین‌شان است؛ بدین ترتیب ما مطمئن خواهیم شد که در تحلیل و بررسی این آزمون چقدر موفق بوده‌ایم. جناب آقای کریمیان هم اضافه کرد: روش‌های متنوع تست‌زنی، مدیریت زمان و تمرکز بر روی دروس اختصاصی از جمله مواردی هستند که ما در این آزمون‌ها، بسیار رویشان تاکید داریم.