پیگیری آموزشی

مشاوره آنلاین فردی با دانش آموزان پایه هفتم

/learn-17

محمد انصاری مشاور پایه در این جلسه بصورت فردی با دانش آموزان به بررسی مسائل آموزشی، نحوه مطالعه دروس اختصاصی و عمومی، نکات لازم الاجرا در خصوص آزمون کشوری پیش رو پرداخت. جلسات مشاوره و پیگیری درسی بصورت روزانه و مداوم در واحد آموزشی انجام می پذیرد.