محمد انصاری مشاور پایه هفتم در این جلسه به بررسی مسائل آموزشی پرداخت و نکاتی را در مورد نحوه مطالعه دروس اختصاصی و عمومی، توصیه های لازم الاجرا در خصوص آزمون کشوری پیش رو با دانش آموزان در میان گذاشت. 

جلسات مشاوره و پیگیری درسی بصورت روزانه و مداوم در واحد آموزشی دبیرستان عطارد علم انجام می پذیرد.