کارگاه

برگزاری کارگاه تخصصی کارآفرینی

/post-300

کلاس کار آفرینی  این هفته دبیرستان عطارد در مدرسه تابستانه یه قاچ هندونه با میهمان ویژه ای آغاز شد.