در دومین هفته از مدرسه تابستانه یه قاچ هندونه دانش آموزان عطارد میهمان ویژه ای داشتند.
جناب اقای مهندس سیروسی از کارآفرینان برتر کشور با مطالب مهم و به روزی در جمع عطاردی ها حضور داشتند. و دانش آموزان ما را با چالش ها ، باید ها و نباید های انتخاب رشته ، انتخاب تخصص ، انتخاب شغل در آینده ای که هوش مصنوعی حرف های بسیاری برای گفتن دارد آشنا نمودند. و جلسه ای گفتگو محور ، ذهن خلاق عطاردی ها را به چالش کشیدند و به نتایج خوبی دست یافتند.