کارگاه خلاقیت

حضور ورودی های پایه هفتم در فرآیند پیش ثبت نام سال تحصیلی 1402-1401

/post-212

در ادامه فرآیند پیش ثبت نام سال تحصیلی 1402-1401 ، دانش آموزان ورودی پایه هفتم در کارگاه های  خلاقیت، آزمایشگاه علوم، هوش و ریاضی شرکت نمودند. که بسیار مورد استقبال واقع شد. پیش ثبت نام از طریق سایت دبیرستان عطارد علم، از ابتدای بهمن ماه آغاز گردیده است.


کارگاه خلاقیت و سازه های دستی با حضور دانش آموزان

/post-61

دانش آموزان دبیرستان عطارد علم جهت راهنمایی گرفتن از دبیر کارگاه (کار و فناوری) برای کار بر روی سازه های خود با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی در مدرسه حضور یافتند. ساخت سازه های دستی نقش بسزائی در رشد و تکامل استعداد دانش آموز خواهد داشت.