کارگاه سلامت ذهن و روان

کارگاه سلامت روانِ عطارد : سلامت ذهن

/post-209

 دکتر سهیلی؛ روانشناس و مشاور خانواده در "کارگاهِ سلامتِ عطارد" توضیحات مهمی را در مورد آرامش ذهن عنوان می کنند. کنترل نگرانی ها و جلوگیری از ایجاد افکار منفی، نقش مهمی در سلامت ذهن و روان دارد.