کارگاه کار و فناوری

کارگاه خلاقیت و سازه های دستی با حضور دانش آموزان

/learn-76

با حضور دانش آموزان؛ آقای سلیمانی دبیر درس کارگاه کار و فناوری دبیرستان عطارد، آموزش و راهنمایی های لازم را جهت بالابردن سطح کیفی کار به دانش آموزان ارائه می دهند. این دست سازه ها در مسابقات و جشنواره های منطقه ای و استانی شرکت داده می شوند.


نحوه برگزاری کلاس کارگاه هنرهای دستی دبیرستان عطارد علم

/learn

بهروز سلیمانی دبیر درس کارگاه کار و فناوری در این ویدئو توضحیاتی را در مورد روند برگزاری کلاس و انجام پروژه کارگاه ارائه می دهد. انجام پروژه های کارگاه کار و فناوری می تواند نقش مؤثری در کشف استعداد و توانایی های دانش آموز داشته باشد.