کتاب تالیف عطارد علم

کتاب‌های کار و پرسش و پاسخ ویژه مولفین دبیرستان عطارد

/post-179

کتاب‌های کار و کمک‌درسی عطارد، با دقت توسط گروه مولفین دبیرستان که متشکل از گلچینی از مولفین کتاب‌های درسی و کمک‌درسی می‌باشد جمع‌آوری و تدوین شده و با تکمیل سبد کتاب‌های عطارد، دانش‌آموزان از تهیه‌ی هر کتابِ کمک‌آموزشی دیگری بی‌نیاز خواهند بود.