کتاب‌های کار و کمک‌درسی عطارد، با دقت توسط گروه مولفین دبیرستان که متشکل از گلچینی از مولفین کتاب‌های درسی و کمک‌درسی می‌باشد جمع‌آوری و تدوین شده و با تکمیل سبد کتاب‌های عطارد، دانش‌آموزان از تهیه‌ی هر کتابِ کمک‌آموزشی دیگری بی‌نیاز خواهند بود.
کتاب‌های کار و پرسش و پاسخ درس‌های ریاضی و علوم دوره‌ی اول دبیرستان عطارد هم‌اکنون در اختیار دانش‌آموزان و معلمین قرار گرفته شده است.
با تاکید مدیریت دبیرستان مبنی بر اجرایی شدن تالیف تمامی کتاب‌های کمک‌درسی در هر دو دوره دبیرستان و جلسات پی‌در‌پی شورای دبیران و هیئت مولفین عطارد، این مهم تسریع گرفته است.