کلاس های حضوری

تشکیل کلاس های درس به صورت حضوری

/post-201

با پایان یافتن امتحانات نوبت اول و شروع نیم سال دوم در بهمن ماه، دانش آموزان با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری در کلاس های درس حاضر می شوند. اشتیاق دانش آموزان برای حضور در کلاس، شور و نشاط خاصی به فضای آموزشی دبیرستان عطارد علم بخشیده است.