با پایان یافتن امتحانات نوبت اول و شروع نیم سال دوم در بهمن ماه، دانش آموزان با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری در کلاس های درس حاضر می شوند. اشتیاق دانش آموزان برای حضور در کلاس، شور و نشاط خاصی به فضای آموزشی دبیرستان عطارد علم بخشیده است.

طبق بررسی های بعمل آمده و بازخورد از کلاس های آنلاین، تشکیل کلاس های حضوری؛ بازده آموزشی و پرورشی بیشتری را دارد و کمک شایانی به ارتقاء سطح فراگیران می کند.