Apple

درس کامپیوتر و فناوری - فایل آموزشی "سیستم عامل" جلسه سوم - Apple

/computer-6

اپل که در ابتدا با نام Apple Computer Computer Computer شناخته می شد، یک شرکت چند ملیتی در دنیای دیجیتال و کامپیوتر است