امیر حسین طاهری دانش آموز پایه یازدهم دبیرستان عطارد علم در جشنواره موسیقی ملی جوان توانست رتبه اول را در نوازندگی پیانو کسب نماید. جشنواره موسیقی جوان امکانی برای ارزیابی وضعیت کمی و کیفی آموزش موسیقی در کشور را فراهم می‌کند.

این افتخار را به عطاردی های عزیز تبریک عرض می نماییم.