نام فیلم : یک حبه قند (1390)

کارگردان : رضا میرکریمی

نقاد : مجید شهرآبادی