اصفهان

اردوی برون شهری اصفهان برگزار شد

/post-326

طبق برنامه ریزی های انجام شده در واحد فرهنگی دبیرستان عطارد و تشکیل کارگروه اجرایی اردوی برون شهری اصفهان مقرر شده بود از تاریخ 1 آبان الی 5 آبان اردویی برون شهری در شهر زیبای اصفهان و اردوگاه شهید بهشتی برگزار شود و با فرارسیدن زمان مد نظر راس ساعت 8 صبح روز دوشنبه اول آبان ماه تعداد 70 دانش آموزی که از اوایل مهرماه برای این اردو ثبت نام کرده بودند از جلوی درب مدرسه راهی اصفهان شدند.


آخرین جلسه توجیهی قبل از اردوی اصفهان

/post-325

آخرین جلسه توجیهی قبل از اردوی اصفهان با حضور جناب آقای رستمی مدیریت محترم دبیرستان عطارد برگزار شد.