انجمن اولیا و مربیان

برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان عطارد علم

/post-51

جلسه با حضور اعضای محترم انجمن اولیا در واحد آموزشی برگزار گردید. در این جلسه گزارشی از عملکرد دبیران و آموزش آنلاین، فعالیت های عمرانی و توسعه امکانات برای سال تحصیلی آینده ارائه گردید و همچنین برنامه های هنری ، فرهنگی و پژوهشی مدرسه در ادامه مطرح گردید.