ایستگاه تابستانی

برنامه کلاس های دوره تابستانی دبیرستان عطارد علم

/learn-60

کلاس های دوره تابستانی دبیرستان عطارد علم از روز شنبه 19 تیرماه آغاز گردیده است. دانش آموزان با شرکت در این کلاس ها بنیه علمی خود را تقویت نموده و خود را برای شروع سال تحصیلی موفق و کسب افتخار آماده می کنند.


برگزاری جلسه دوره تابستان دبیرستان عطارد علم

/learn-59

جلسه دوره تابستانی دبیرستان عطارد علم با حضور مدیریت دبیرستان آقای رستمی، مسئولین آموزش، فرهنگی، مشاوران پایه و دبیران برگزار گردید. در این جلسه رویکردها و فرآیند آموزشی دبیرستان در دوره تابستانی تشریح گردید.