جلسه دوره تابستانی دبیرستان عطارد علم با حضور مدیریت دبیرستان آقای رستمی، مسئولین آموزش، فرهنگی، مشاوران پایه و دبیران برگزار گردید.

در این جلسه آقای رستمی گزارشی از عملکرد دبیرستان در سال تحصیلی گذشته ارائه دادند و سپس به تشریح سیاست های کلی دبیرستان و رویکرد تخصصی آن در حوزه های مختلف علمی پرداختند. در ادامه آقای موسوی مسئول آموزش دبیرستان؛ نکاتی را در مورد فرآیند آموزش دوره تابستانی با دبیران در میان گذاشتند و دبیران نیز نظرات خود را عنوان نموده و جلسه بصورت گفتگوی تعاملی ادامه یافت.