توجیهی

آخرین جلسه توجیهی قبل از اردوی اصفهان

/post-325

آخرین جلسه توجیهی قبل از اردوی اصفهان با حضور جناب آقای رستمی مدیریت محترم دبیرستان عطارد برگزار شد.


اولین جلسه توجیهی اولیای محترم پایه هفتم و هشتم

/post-315

اولین جلسه توجیهی اولیای محترم پایه هفتم و هشتم با حضور جناب آقای محمدیان مشاور پایه های هفتم و هشتم در تاریخ 17مهرماه ساعت 8 صبح برگزار شد