جلسه انجمن اولیا و مربیان

برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان

/post-158

امروز جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان عطارد برگزار گردید. از موضوعات جلسه می توان به بررسی و اثربخشی کلاس های برگزار شده دوره تابستانی، تشریح هدف ها، برنامه ها و همچنین برنامه ریزی آموزشی برای سال تحصیلی آتی اشاره نمود


برگزاری جلسه ی آنلاین گفتگوی مدیریت دبیرستان عطارد علم با اولیای محترم دانش آموزان

/meeting-4

در این جلسه ابتدا آقای رستمی گزارشی از فعالیت ها و برنامه های انجام شده طی سال تحصیلی را ارائه نمودند. سپس ایشان به تشریح استراتژی نیم سال اول تحصیلی در حوزه آموزش پرداخته و در ادامه برنامه های آتی دبیرستان را بیان نمودند. این جلسات بصورت مستمر برگزار می گردد.