دبیرستان دوره دوم

برنامه امتحانات نوبت اول دبیرستان دوره دوم عطارد

/exam-5

برنامه امتحانات نوبت اول دبیرستان دوره دوم عطارد (پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم) توسط گروه آموزش دبیرستان اعلام گردید.


دانش آموزان دوره دوم دبیرستان با آمادگی به پیشواز آزمون دوره تابستانی می روند.

/post-157

دانش آموزان دوره دومی عطاردی فردا (چهارشنبه 3 شهریور) به سراغ آزمون جامع صفر دوره تابستان می روند، در این ایام هر روز برنامه مطالعه آزمونک های مبحثی و مشاوره تلفنی با آنها انجام شده است. بعد از 6 هفته با برگزاری آزمون جامع دوره تابستانی به ایستگاه پایانی می رسد.


دو روش ماندگاری مطالب در ذهن دانش آموزان

/learn-32

مطالعه و مرور درس ها از مهمترین دلایل در پیشرفت تحصیلی می باشد و سهولت در یادآوری مطالب، نقش موثری در این پیشرفت خواهد داشت. رضا انساندوست مشاور تحصیلی دبیرستان، دو روش جهت ماندگاری بالای مطالب در ذهن معرفی می کند.