دبیرستان نمونه منطقه یک شهر تهران

برگزاری آزمون جامع صفر تابستان دوره دوم دبیرستان عطارد

/learn-70

دوره تابستانی دانش آموزان دوره دوم عطاردی در رشته های ریاضی و تجربی پس از 6 هفته با برگزاری آزمون جامع به پایان رسید. آزمون جامع صفر تابستانی بصورت آنلاین برگزار گردید. نتایج این آزمون پس از بررسی و تحلیل توسط واحد آموزش دبیرستان در اختیار دانش آموزان و اولیاء ایشان قرار داده می شود.


جلسه مشاوره با پایه نهمی های عطاردی

/learn-18

جلسه مشاوره عملکرد درسی و تحلیل آزمون جامع دانش آموزان پایه نهم برگزار گردید. در این جلسه رضا انساندوست مشاور پایه بصورت انفرادی با دانش آموزان در مورد روند درسی و تحلیل نتیجه آزمون جامع کشوری 2 صحبت کردند.


ویدئو آموزش ریاضی پایه نهم - فصل اول و دوم

/learn-9

آموزش ریاضی پایه نهم توسط آقای گوهری کیا - در این پست لینک ویدئوهای آموزشی درس ریاضی پایه نهم قرار داده می شود. گروه آموزشی دبیرستان عطارد علم جهت بالا بردن سطح علمی دانش آموزان؛ علاوه بر آموزش های آنلاین، برای دسترسی و مرور راحت تر درس ها، آموزش آفلاین تدریس کتاب های درسی را پیش بینی نموده است.