دوره تابستانی دانش آموزان دوره دوم عطاردی در رشته های ریاضی و تجربی پس از 6 هفته با برگزاری آزمون جامع به پایان رسید. آزمون جامع صفر تابستانی بصورت آنلاین برگزار گردید. نتایج این آزمون پس از بررسی و تحلیل توسط واحد آموزش دبیرستان در اختیار دانش آموزان و اولیاء ایشان قرار داده می شود.

آزمون های برنامه ریزی شده توسط واحد آموزش دبیرستان با هدف ارزشیابی و برطرف نمودن نقاط ضعف دانش آموزان بر اساس تقویم آموزشی برگزار می گردد.