دبیرستان هوشمند

دور خیز برای کسب نتایج برتر با «پیش آزمون جامع»

/learn-33

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان در آزمون های جامع کشوری و پایان سال تحصیلی؛ دو نوبت «پیش آزمون جامع» برگزار خواهد گردید. نتایج این آزمون ها توسط واحد آموزش دبیرستان برای برنامه ریزی های آموزشی بررسی و تحلیل می گردد.


مشاوره فردی بصورت آنلاین با دانش آموزان پایه هفتم

/news-school

مشاوره فردی و بررسی روند آموزشی دانش آموزان پایه هفتم تا هفته سوم آبان ماه انجام پذیرفت.