مدرسه فقط جای درس نیست

در عطارد «هنر» فعالیتی فوق‌برنامه نیست!

/learn-13

دانش‌آموز عطاردی، هنر را از هنرمندانی متخصص و صاحب‌سبک فرا می‌گیرد. دانش‌آموزی که در آینده، ورای علم و معرفت و آگاهی، زیبایی را می‌شناسد و جهان را هنرمندانه می‌بیند. «مدرسه تنها جای درس خواندن نیست» تنها یک شعار نیست!


دانش آموزان در عطارد مشغول درس و کارند!

/learn-12

در عطارد علم علاوه بر کلاس های درسی ، کلاس های متنوع و با کیفیت فرهنگی، هنری، آموزشی و پژوهشی گستره علایق و انتخاب های دانش آموز را افزایش میدهد و در شناسایی استعداد و شکوفا شدن آن نقش بسزایی دارد. اینجا دبیرستان عطارد؛ همه مشغول درس و کارند.


کلبه آرامش : مثبت اندیشی

/post-76

جلسات کلبه آرامش دوشنبه هر هفته در واحد آموزشی برگزار می شود. در این جلسه دکتر سهیلی روان شناس و مشاور خانواده در مورد مثبت اندیشی توضیحاتی را ارائه می دهند. خود باوری یکی از نشانه ها و اثرات مثبت اندیشی در فرد است. مثبت اندیشی ارتباط مستقیمی با اعتماد به نفس دارد.