در کلبه آرامش این هفته دکتر سهیلی روان شناس و مشاور خانواده در مورد مثبت اندیشی صحبت می کند، توجه شما را به دیدن این ویدئو جلب می نماییم: