هنر لذت زندگی‌ست، چونان درخشش رنگ‌ها بر پیکر بی‌جان بوم و شکوفه‌ای بر سرمای خشک شاخه‌ی درخت.
هنر باید در بطن مدارس باشد، دانش‌آموز را به وجد بیاورد، به او نگرش بدهد، دگرگونش کند.
در عطارد هنر فعالیتی فوق‌برنامه نیست! هنر خودِ برنامه و اصل آموزش است. دانش‌آموز عطاردی، هنر را از هنرمندانی متخصص و صاحب‌سبک فرامی‌گیرد و ما مفتخریم به داشتن معلمانی هنرمند و هنرمندانی معلم.
«مدرسه تنها جای درس خواندن نیست» تنها یک شعار نیست! هدفی‌ست که سال‌ها برای رسیدن به آن تلاش کرده‌ایم و اینک مفتخریم که در حال اجرایش هستیم. سوادِ حقیقی، هوش هیجانی، نگرش تحلیلی؛ مسیری که دانش‌‌آموز عطاردی را به این اهداف هدایت کند.
دانش‌آموزی که در آینده، ورای علم و معرفت و آگاهی، زیبایی را می‌شناسد و جهان را هنرمندانه می‌بیند... ما تا به آن روز در کنار شما خواهیم بود.


 تصویری از کلاس آنلاین هنر ( «هنرکده عطارد» چرخه رنگ؛ تدریس توسط استاد محمد رضا ساروخانی)