مشاوره خانواده

والدین آگاه در دوره‌ی کرونا چگونه به پیشرفت فرزندان خود کمک می‌کنند؟

/post-102

دکتر سهیلی روان شناس و مشاور خانواده در مورد این پرسش توضیحاتی را ارائه می دهند. با غیرحضوری شدن آموزش، بسیاری از والدین نگران آینده‌ی تحصیلی و پیشرفت درسی فرزندان خود هستند، به همین جهت جلسات مشاوره خانواده بر اساس تقویم آموزشی و روانشناسی نوجوان طبق نیاز و درخواست دانش آموزان در واحد آموزشی برگزار میگردد.


کلبه آرامش : موانع مثبت اندیشی

/post-90

مثبت اندیشی صرفاً یک موضوع انگیزه بخشی نیست. بلکه تأثیری سازنده و قابل اندازه گیری بر شخصیت، سلامتی و میزان انرژی و خلاقیت انسان دارد. در این جلسه دکتر سهیلی روان شناس و مشاور خانواده در مورد موانع مثبت اندیشی توضیحاتی را ارائه می دهند.