دکتر سهیلی روان شناس و مشاور خانواده در مورد این پرسش توضیحاتی را ارائه می دهند. با غیرحضوری شدن آموزش، بسیاری از والدین نگران آینده‌ی تحصیلی و پیشرفت درسی فرزندان خود هستند. جلسات مشاوره خانواده و روانشناسی نوجوان بصورت مداوم در واحد آموزشی برگزار میگردد.

توجه شما را دیدن ویدئو جلب می نماییم: