هدایت تحصیلی

نقش پر اهمیت هدایت تحصیلی در موفقیت تحصیلی پایه نهمی ها

/post-119

هدایت تحصیلی دانش آموزان در پایه نهم و راهنمایی ایشان می تواند زمینه ساز ورود به رشته ای مطلوب و انتخاب تحصیلی موثر را فراهم نماید. مشاوره تحصیلی پایه نهم در این خصوص با توجه به توانایی ها و علاقمندی دانش آموزان راهنمایی های لازم را ارائه می دهد.