هدایت تحصیلی دانش آموزان در پایه نهم و راهنمایی ایشان می تواند زمینه ساز ورود به رشته ای مطلوب و انتخاب تحصیلی موثر را فراهم نماید. رضا انساندوست مشاوره تحصیلی پایه نهم در این خصوص با توجه به توانایی ها و علاقمندی دانش آموزان راهنمایی های لازم را ارائه نموده و با تبادل اطلاعات و پرسش سوالات از دانش آموز و اولیاء ایشان حرکت در این مسیر را تسهیل می نماید.

موفقیت در عطارد یک فرآیند است.