کلبه آرامش

کلبه آرامش : موانع مثبت اندیشی

/post-90

مثبت اندیشی صرفاً یک موضوع انگیزه بخشی نیست. بلکه تأثیری سازنده و قابل اندازه گیری بر شخصیت، سلامتی و میزان انرژی و خلاقیت انسان دارد. در این جلسه دکتر سهیلی روان شناس و مشاور خانواده در مورد موانع مثبت اندیشی توضیحاتی را ارائه می دهند.


کلبه آرامش

/learn-5

دکتر سهیلی (مدرس دانشگاه فرهنگیان و دکترای مشاوره) روزهای دوشنبه در دبیرستان عطارد علم کلاس های ویژه در مورد موضوعات مربوط به نوجوان، شرایط خاص بلوغ و رشد فکری حضور خواهد داشت.از ملزومات موفقیت در تحصیل؛ احساس آرامش و داشتن روح و روان سالم می باشد.