کلاس کلبه آرامش ویژه تمامی پایه های دبیرستان عطارد در روز های دوشنبه هر هفته برگزار می گردد. در این کلاس دکتر محمدرضا سهیلی دکترای روانشناسی به مسائل خاص نوجوانی می پردازد. ایشان طی سال ها در فرآیند آموزش بعنوان مشاور تحصیلی از تجارب بسیار بالایی در مدارس دارا می باشند.