یزدزاد

مجموعه جلسات آموزش خانواده تابستانه

/post-308

در دوره تابستانه یه قاچ هندونه عطارد، دانش آموزان با شرکت در کلاس های متنوع تابستانی و تفریح و شادی در اردوهای تابستانی اوقات بسیار خوبی را سپری کردند و در این تابستان، اولیای گرامی نیز با شکر در جلسات مختلف از جمله مجموعه جلسات آموزش خانواده گام مهمی درمهارت فرزند پروری در دوره نوجوانی برداشتند.


اطلاع رسانی سومین جلسه آموزش خانواده

/post-305

با سلام خدمت اولیای گرامی دبیرستان عطارد. با توجه به اهمیت ویژه موضوع فرزند پروری در جوامع مدرن امروزی و ضرورت آموختن و بروزرسانی اطلاعات والدین در این مورد، دبیرستان عطارد مجموعه جلساتی با موضوع فرزند پروری برگزار می نماید.